Page 159 - B

Basic HTML Version

teslim edeceklerdi. Kağan bunların yanı sıra son üç
yıl için normal olarak kendisine ödenmesi gereken
ve ödenmeyen altını istedi (askeri girişimlere
başvurmamanın karşılığında alınacak, her bir yıl için
barış ücreti yaklaşık sekiz bin nomismata altın).
Ayrıca Bayan, kendi eşi ile gayr-ı meşru ilişki
yaşadıktan sonra Roma İmparatorluğuna kaçan
kölelerinden birini de talep etti
[279]
. Theognis'e açık
bir şekilde, eğer firariler kendisine teslim edilmezse
herhangi bir anlaşma yapmayacağını söyledi.
Theognis Roma İmparatorluğunun oldukça geniş ve
ölçülemez olduğunu, bu nedenle bölgede bulunan bir
firariyi bulmanın oldukça zor olduğunu, ölmüş
olabileceğini söyleyerek karşı çıktı. Bunun üzerine
Bayan Roma liderlerinin firariyi arayacaklarına ve
eğer bulurlarsa onu saklamayıp Avarların
hükümdarına teslim edeceklerine dair yemin
etmelerini istedi. Şayet öldüyse, bu durumda da
Bayan'ı bilgilendireceklerdi.
Metin içerisine yerleştirilemeyen
Fragmanlar
[280]