Page 157 - B

Basic HTML Version

belirterek, savaşmadan Sirmium'dan çekilmelerini
istedi. Ayrıca, her iki yönden kendilerine gelen
erzakları kestikleri için yiyecek kıtlığı yaşayacaklarını
ve Avar gücünün şehri alana kadar düşmanca
hareketlerine son vermeyeceğini söyledi. Şehir
kendi bölgesine yakın olduğundan, Avar ordusundan
Romalıların
[277]
tarafına geçen firarileri engellemek
için, şehri kontrol etme isteğine bu şekilde makul bir
neden ekledi.
Kendisine bunlar söylenince Theognis, Romalıların
Avarlar karşısında savaşı bırakmayacağı ve Bayan'ın
Romalıları istediği gibi hoşgörülü bulmayı
beklememesi gerektiği şeklinde cevap verdi.
Herhangi bir barış eğilimi göstermeyen bu ve bunun
gibi beyanlar yapılınca Theognis, şartları açıkça
reddetti ve Bayan'ın savaş için hazırlıklara başlaması
gerektiğini söyledi. Çünkü ertesi gün hiç
gecikmeden savaşı başlatacaktı. Bunlar söylendi ve
ayrıldılar.
Fragman 27, 3