Page 154 - B

Basic HTML Version

Bu beyan şaşkınlığa neden oldu ve İmparatorun
aklını öfke ve üzüntü karmaşasına saldı. Ne var ki,
yapabileceğinin en iyisini yaparak uygun kelimeleri
tasarladı ve şu şekilde cevap verdi: "Herkes için
açıktır ki Kağan, ordularının gücü veya cesareti veya
akıl yoluyla değil, barış anlaşmasını ve yemin ettiği
Tanrıyı reddederek tarafımızdan ayrıldı. Fakat
ihanetinin ona hiçbir kazanç sağlamayacağını
düşünüyorum. Gönüllü bir biçimde Sirmium şehrini
teslim etmektense iki kızımdan birinin onunla
nişanlanmasına bile rıza gösterebilirim. Şehri zor
kullanarak alması gerekse bile, hakaret ettiği
Tanrının vereceği cezayı bekleyerek, Roma
Devleti'nin herhangi bir bölümünü terk etmeye razı
olmayacağım."
Bu sözler ile birlikte elçiyi gönderdi ve bu şartlar
altında yapabileceğinin en iyisini yaparak şehri
savunmak için hazırlıklara başladı. Daha önce
söylediğim gibi küçük bir ordusu bile olmadığından,
garnizon ordularının yardımıyla şehri elinde tutmak
için generalleri, kontları ve halkın gönüllülerini,