Page 153 - B

Basic HTML Version

oldukça net ve aşikâr olduğu için İmparator ülkesi ile
Avarlar arasında güvenilir bir barış olduğu zaman,
Sirmium şehrini kendilerinin menfaatine olacak
şekilde güçlü duvarlarla çevirmedi".
Elçi Kağan'ın İmparator tarafından her yıl kendisine
gönderilen hediyelerden memnun olduğunu, çünkü
altın, gümüş ve ipek giysilerin değerli eşyalar
olduğunu söyleyerek devam etti. Fakat hayat tüm
bunların hepsinden daha değerli ve istenilir olduğu
için, Kağan bu hususta endişelenmekte ve önceki
zamanlarda bu topraklara gelen insanların çoğunun
Romalılar tarafından ilk önce bu tür hediyelerle
baştan çıkarıldıklarını ve daha sonra Romalıların bu
insanlara saldırıp onları hemen yok ettiklerini
düşünmektedir
[272]
.
Bu
nedenle,
önceden
Gepidlere ait olan fakat Avarlar tarafından istila
edildikleri için adil biçimde kendisine ait olan
Sirmium şehrini alana kadar ve tüm Sirmium'a sahip
olana kadar; tehditler, başka baskılar veya
hediyelerle bu şehre olan teşebbüsünden kesinlikle
vazgeçmeyecektir. Çünkü daha önce elde ettikleri
bir şey, adilane bir biçimde Romalılara değil, yine