Page 152 - B

Basic HTML Version

tarafından gönderilen Solakh isimli başka bir elçi
başkent İstanbul'a geldi. İmparatorun huzuruna
çıkarılınca cesur ve utanmaz bir biçimde şunları
söyledi: "Save Nehri'nin şu an bir köprü ile
kesildiğini size bildirmenin zaman kaybı olacağını
düşünüyorum. Kendilerine oldukça aşikâr olanı
bilenleri bilgilendirmek, sadece konuşmacıya suç
yükler. Nehir yoluyla Sirmium şehrine gelecekte
yiyecek veya başka türlü herhangi bir yardım
yapılamayacağı için, Avar ordusunu güç kullanarak
sürecek ve köprüyü yıkacak kadar büyük bir Roma
ordusu gelmedikçe, Romalıları koruyacak hiçbir
strateji yoktur. İmparator değersiz bir şehir için,
Avarlara ve Avarların Kağan'ına karşı savaş
açmamalı, fakat askerleri ve sivil halkı tüm taşınabilir
eşyaları ile birlikte zarar görmeden şehirden çekmeli
ve şehri Kağan için boşaltarak oradan ayrılmalıdır.
Kağan şu anda Romalıların sadece Sasânîlerle
yapılan savaşı bitirene kadar barış anlaşmasına
uyuyormuş
gibi
davranmalarından
endişe
duymaktadır. Bu savaş sona erince, Sirmium
kendilerine karşı oldukça uygun bir köprübaşı olduğu