Page 151 - B

Basic HTML Version

anlamamış gibi davranarak Roma İmparatorluğuna
büyük zararlar veren Slavlara saldırmak için
kendisinin de istekli olduğunu söyledi. Fakat
Avarların bir saldırıda bulunmaları için iyi bir zaman
değildi, çünkü Gök-Türkler Cherson'da kamp
kurmuştu ve eğer Avarlar Tuna Nehri'ni geçerlerse
bunu hemen duyacaklardı. Avarların geri çekilmeleri
ve saldırılarını ertelemeleri daha iyi olurdu. Kendisi
Gök-Türklerin niyetlerini ve nereye saldırmayı
planladıklarını hemen öğrenecek ve bu bilgileri
Kağan'a ulaştıracaktı.
Avar elçisi, kendilerini Gök-Türklerle korkutarak
amaçlarından uzaklaştırmayı düşünen İmparator
tarafından bu hikâyenin uydurulduğunu anladı.
Romalıları sürekli savaşa teşvik eden, büyük bir
savunucu olan elçi anlaşmaya varmış gibi göründü
ve bu hususu Kağan'a iletmeyi kabul etti. Yapmaya
söz verdiği şey için aldığı çok sayıda hediye ile
birlikte başkentten ayrıldı. Fakat küçük Romalı
korumaları ile Illyricum'u geçerken bölgeye hücum
eden Slavlar tarafından öldürüldü.