Page 150 - B

Basic HTML Version

tamamlanmasını isteyerek nehir üzerindeki köprüyü
inşa etmeye devam etti.
Fragman 25, 2
Avarların elçileri başkente ulaştılar ve İmparatordan
Slavlara saldırmak üzere Tuna Nehri'ni geçmek
isteyen Kağan ve Avar ordusu için gemileri
hazırlamasını istediler. Kendisine duyduğu dostlukla
coşan Kağan'ın Save Nehri üzerine bir köprü inşa
ettiğini ve hem kendisinin hem de Romalıların ortak
düşmanı olan Slavları yok etmek istediğini söylediler.
Mesajlarını iletince, İmparator hemen Kağan'ın
amacını ve niyetini açık bir biçimde anladı; köprüyü
inşa ediyordu çünkü Sirmium'u almak ve erzakların
naklini kesmek istiyordu, bu sayede teslim olmaları
için şehri açlığa mahkûm edecekti. (Avarlar ile
yapılan barış anlaşmasına güvenerek, Tiberios şehre
yeterli erzak tedarik etmemişti.) İmparatorun mevcut
bir ordusu yoktu – Avar ordusuna karşı gelebilecek
bir orduyu kastetmiyorum, çünkü küçük bir ordusu
bile yoktu – çünkü tüm askeri birimler Ermenistan ve
Mezopotamya'da Sasânîlere karşı yapılan savaşla