Page 15 - B

Basic HTML Version

mücadeleler sonucunda büyük kazanımlar elde
etmişlerdir. Özellikle bu coğrafyada geçici
olmadıklarını, bu sahalara yurt tutmak üzere
geldiklerini hasımlarına kabul ettirmişlerdir. Dönemin
güçlü devleti ve bölgenin hâkimi şüphesiz Bizans'tır.
Uzun yıllara dayanan ve yerleşik hayatın gereklerini
yerine getirmiş ve kurumları ile bunu devam ettiren
bir yapıya sahip olan Bizanslılar, kısmen tanıdıkları
Türkleri bu göçler sayesinde daha yakından tanıma
fırsatı bulmuşlardır.
Roma ve daha sonra Bizans imparatorları,
gönderdikleri elçiler vasıtası ile Türklerin siyasi,
sosyal, askeri ve idari yapısını öğrenmeye
çalışmışlardır. Karşılıklı elçilerin gidip gelmesi bu
tanımayı
artırmakla
beraber,
mücadeleler
esnasındaki ikili ilişkiler, alışverişler, ticaret, diğer
topluluklarla olan münasebetler ve askeri işbirlikleri
ile imparatorların Asya'dan gelen bu güçlü kavme
olan yakın ilgisi, Bizans müelliflerinin de dikkatini
çekmiştir. Akabinde gerek elçi olarak gidenler,
gerek Türk topluluklarının kendi yaşam alanlarına
müdahil olmasına şahit olanlar ve de kilise tarihlerini