Page 149 - B

Basic HTML Version

Kağan bu şekilde barbar yeminleri etti. "Şimdi ise
Roma yeminlerini etmek istiyorum" dedi ve eğer
yemin eden biri yeminini bozarsa, Tanrının
gazabından kaçamayacağı konusunda kesin ve
bağlayıcı bir garanti olarak neyi göstereceklerini
sordu.
Singidunum başpiskoposu, aracı olarak hareket
eden elçiler vasıtasıyla, kendisine kutsal kitapları
teklif ettiler. Bayan, son derece kurnaz bir biçimde
niyetini saklayarak tahtından kalktı, kitapları büyük bir
korku ve saygı ile alıyormuş gibi yaptı, kendisini
yerlere attı ve kutsal parşömen üzerindeki sözleri
söyleyen Tanrı adına söylediklerinin hiçbirinin yalan
olmadığına ilişkin olarak coşkulu bir biçimde yemin
etti. Bunun üzerine Sethus elçilerini aldı ve onları
başkentte bulunan İmparator Tiberios'a gönderdi.
Elçiler imparatorluk şehrine doğru (İstanbul) daha
yoldayken ve haberlerin henüz İmparatora
ulaşmadığı sırada Kağan çabalarına ara vermedi ve
bütün isteği ve büyük işgücü ile (çünkü tüm Avar
ordusu bu işe katılmıştı), İmparator planını öğrenip