Page 148 - B

Basic HTML Version

gemilerinin çoğu Avarların ani ve beklenmeyen
hareketi nedeniyle artık yoktu. Ayrıca Kağan,
tehditler savurmaya ve kendisinin Romalılar ile
yapılan barış şartlarına uyacağını ve hem kendisinin
hem de Romalıların düşmanı olan Slavlara karşı
ilerlediği için köprü üzerinde çalışmaya son
vermeyeceğini ileri sürmeye başladı. Ayrıca,
herhangi bir Romalı köprüyü kurmaya çalışanlara tek
bir kılıç bile kaldırırsa, kendilerinin anlaşmayı
bozacak ilk taraf olacaklarını anlamaları gerektiğini,
Avar milletini savaşmaya teşvik ettikleri için, Roma
İmparatorluğu hangi haksızlığa uğrarsa uğrasın
şikâyet edemeyeceklerini söyledi.
Bu korkuları taşıyan Singidunum'daki (Belgrad)
yetkili kişiler Bayan'dan yemin etmesini istediler.
Bayan hemen kılıcını çekti ve hem kendisi hem de
tüm Avar ulusuna karşı atıfta bulunarak, eğer Save
Nehri üzerindeki köprüyü Romalılara karşı herhangi
bir plan için kurmayı istiyorsa, kendisi ve tüm Avar
milletinin kılıçla yok edilmesi, yukarıdaki cennet ve
cennetlerdeki
Tanrının
kendilerine
ateşler
göndermesi, Save Nehri'nin kıyılarından taşması ve