Page 147 - B

Basic HTML Version

İmparatorunu memnun etmek için de yaptığını ve
Slavlar arasında kölelik çeken Roma bölgesinden
alınmış on binlerce esiri serbest bırakıp Romalılara
iade ettiğini belirtti.
Şimdi ise kendilerine ödenmesi gereken yıllık
vergiyi ödemeyi reddeden ve kendilerine gönderilen
Avar elçilerini öldüren Slavlar tarafından haksızlığa
uğradığını söyledi
[271]
. Bu nedenlerle Saveye
gelmişti. Bu amaçla Sethus'a kendisinden elçiler
almasını ve İmparator'a Tuna Nehri üzerindeki
gemileri Kağan için hazırlamasını sormaları için
göndermesini söyledi. Çünkü Slavlara saldırmak için
nehri geçmek istiyordu. Romalılara veya Sirmium
şehrine zarar vermek için herhangi bir planı
olmadığını fakat Slav ulusuna bir saldırı düzenlemek
için köprüyü kurmak istediğini, bu konuda Romalılar
ve Avarlar arasındaki en güçlü yeminleri etmeye
hazır olduğunu söyledi.
Bu güvencelere ne Sethus ne de Singidunum'daki
(Belgrad) Romalılar inanmadılar. Fakat çok az
sayıda askerleri olduğu için yeterli bir güce sahip