Page 146 - B

Basic HTML Version

çok sayıda büyük gemiyi bir araya getirdi ve tersane
standartlarına göre değil de, mahallinde mevcut
olanlardan büyük asker nakliye araçları inşa etti. Bu
araçlara ahenkli bir şekilde değil de barbarca
düzensiz bir biçimde kürek çeken askerler ve
kürekçiler yerleştirdi ve gemileri topluca nehre
gönderdi
[268]
. Bu sırada da kendisi ordusunun
tamamı ile birlikte Sirmium
[269]
adası yolundan
ilerleyerek Save nehrine ulaştı.
Bu şehirlerdeki Romalılar dehşete kapıldılar ve
amacın ne olduğunu öğrenince, Singidunum'da
(Belgrad) bulunan Sethus adlı General
[270]
Kağan'a
gelerek kendisi ve Romalılar arasında sıkı bir barış
ve dostluk varken Save Nehrine gelmesindeki
amacının ne olduğunu sordu. Ayrıca İmparatorun izni
olmadan nehre köprü kurmaya çalışıyorsa, hiç bir
şey yapmadan durmayacağını söyledi. Kağan
köprüyü Romalılara karşı herhangi bir planı olduğu
için değil, Slavlara saldırmak için kurmak istediğini
söyledi. Nehri geçerek Roma bölgesine ulaştığında,
Roma İmparatorunun kendisine geçiş sağlamak için
çok sayıda gemisi varsa, Slavlara karşı Tuna Nehrini