Page 145 - B

Basic HTML Version

Avarların Sirmium'u İşgali
Fragman 25, 1
Bu yıl
[265]
içerisinde Bayan her zamanki gibi
anlaşılan ödemeyi (yıllık sekiz bin nomismata) almak
üzere Targitius'u İmparatora gönderdi. Targitius altın,
biraz para ve birlikte getirdiği ticari mallar ile birlikte
geri dönünce, Avarların Kağan'ı, bir özür veya
mazerette bulunmaksızın Romalılara karşı haksız bir
suçlamada bulunarak, Tiberios ile İmparator
olduktan hemen sonra yaptığı anlaşmayı en barbarca
ve utanmaz bir biçimde birden bozdu
[266]
. Tüm
ordusuyla
birlikte
Sirmium
(Sremska-
Mitrovica/Sırbistan) ve Singidunum (Belgrad)
arasındaki Save nehrine geldi ve kuşatmak istediği
Singidunum şehrini hedef belirleyerek nehre köprü
kurmaya başladı
[267]
. Kağan ihtiyatlı davranarak
Singidunum'u (Belgrad) koruyan ve nehir üzerinde
hareket eden gemilere ilişkin uzun süreli uzmanlıkları
ve becerileri olan Romalıların, nehre köprü kurmasını
engellemelerinden çekinerek planları gün yüzüne
çıkmadan önce görevini tamamlamak istedi. Bu