Page 143 - B

Basic HTML Version

emretmiştir. Dauritas ve dost şefleri şu şekilde
cevap vermiştir: "Hangi adam doğmuş, hangi adam
güneş ışınlarıyla ısınmış ki bizden gücümüzün
kendisine tabi olmasını isteyecek? Kimse bizim
topraklarımızı fethedemez, biz onların topraklarını
fethederiz. Ve savaşlarla silahlar olduğu müddetçe
bizim için bu her zaman böyle olacaktır." Slavlar bu
şekilde böbürlenmiş ve Avarlar da benzer bir kibir ile
karşılık vermiştir. Bunun ardından küfürler ve
hakaretler gelmiştir ve onlar kibirli ve inatçı ruhlara
sahip barbarlar oldukları için, ortaya bir yaygara
karşılaşması çıkmıştır. Slavlar öfkelerine gem
vuramamış ve kendilerine gelen elçileri hunharca
katletmişlerdir ve Bayan bu olanlar hakkında
başkalarından bilgi almıştır. Bunun sonucunda uzun
süre mağduriyetini bekletmiş ve nefretini saklamıştır,
onarılamaz bir haksızlığa uğradığını gizleyerek,
tebaası olmadıkları için öfkelenmiştir. Ayrıca,
İmparatorun yardımına mazhar olmayı ve kendi
toprakları daha önce başka hiçbir insan tarafından
yağmalanmayan Roma İmparatorluğu, Slavlar
tarafından uzun süre yağmalandığı için, altın dolu