Page 142 - B

Basic HTML Version

Illyricum şehirlerinin valisi ve sorumlusu olan John da
yardımcı olmak için gönderildi. Pannonia bölgesine
gelen John, çok sayıda insanı sözde ‘büyük askeri
araçlar' içerisinde taşıyarak, Bayan'ın kendisini ve
Avar güçlerini Roma bölgesine nakletti. Yaklaşık
altmış bin silahlı atlının Roma bölgesine getirildiği
söylenmektedir. Bayan buradan Illyricum'u geçti,
İskitya'ya ulaştı ve sözde ‘çift pupalı' gemilerle Tuna
Nehrini geçmek için hazırlık yaptı
[263]
. Uzun bir
kıyıya ulaşınca, hemen Slav köylerini ateşe verdi ve
önüne kattığı her şeyi sürüp götürerek arazileri harap
etti. Barbarlardan (Slavlardan) hiçbiri kendisi ile
karşılaşmaya cesaret edemediler ve ormanların sık
çalılıklarına sığındılar.
Avarların Slavlara saldırmasının nedeni sadece
İmparator tarafından bir elçi gönderilmesi ve
İmparatorun kendisine gösterdiği büyük cömertliğin
karşılığında Bayan'ın da Romalılara bir iyilik yapmak
istemesi değil, aynı zamanda Bayan'ın kişisel
mağduriyeti nedeniyle Slavlara husumet duymasıdır.
Çünkü Avarların lideri, Daurentius
[264]
ve
insanlarının şeflerine Avarların emirlerine uymalarını