Page 141 - B

Basic HTML Version

Romalıların Slavlara Karşı Avarlardan Yardım
İstemesi
Yunanistan
coğrafyası
Slavlar
tarafından
yağmalandı ve tehlikeler silsilesi her yeri tehdit
ediyordu
[262]
. Tiberios istilacıların bir kısmına bile
(kesinlikle hepsi değil) karşı koyacak derecede
güçlü bir orduya sahip olmadığı ve Roma ordularının
Doğudaki savaşlarla meşgul olmaları nedeniyle
savaşta istilacılara karşı koyamayacağı için,
Avarların lideri Bayan'dan yardım istemek üzere bir
elçi gönderdi. Bu sırada Kağan, Romalılara karşı
düşmanca davranışlar içinde değildi ve esasında,
Tiberios'un hükümdarlığının başından beri devletimiz
ile dost olmak istemişti. Bu nedenle Tiberios
Slavlarla savaşması için Bayan'ı ikna etti, böylelikle
Roma bölgesini harap edenler kendi topraklarını
savunmayı tercih ederek iç çatışmalar ile bölgeden
uzaklaştırılacaktı. Böylelikle, kendi toprakları için
savaşmayı tercih ederek Roma bölgesini
yağmalamaya son vereceklerdi.
Bu nedenlerle İmparator Kağan'a bir elçi gönderdi.