Page 140 - B

Basic HTML Version

Bosporus (Kerç) şehri alındığında, Roma elçileri
henüz Gök-Türklerin yanında idiler. Bundan Gök-
Türklerin Romalılar ile savaşmak üzere provoke
oldukları anlaşılmaktadır. Bu nedenle, gönderilen
heyet arasında Valentinus'un da bulunduğu kişiler,
Türk-Şad tarafından alıkonuldular ve hor görülerek,
alay edilerek kötü davranılarak gönderildiler.
Fragman 21