Page 139 - B

Basic HTML Version

ile kesmelisiniz." Valentinus ve arkadaşları hemen
kendi hançerleri ile yanaklarını kestiler
[253]
. Daha
sonra bir sabah Türk-Şad, vefat eden babası için
bağlı dört Hunlu köle getirdi (kendi dillerinde cenaze
törenlerini
dogia (yoğ)
olarak adlandırmaktadırlar)
ve bu sefil adamları babasının atlarının ortasına
koyarak, barbar dilinde oraya gitmelerini ve babası
İstemi'ye onun için ne kadar büyük olduğunu
söylemelerini istedi...
[254]
Türk-Şad babasının cenaze törenini tamamladıktan
sonra, Valentinus ile birçok kez daha konuştu ve
sonra onu iç kesimlerdeki Türk liderlerine, özellikle
Akdağ'da
[255]
yaşayan Tardu
[256]
adındaki
kardeşine gönderdi.
Valentinus Akdağ'a gitmek üzere ayrılırken, Türk-
Şad Bosporus'u
[257]
kuşatacağına yemin etti. Bu
nedenle, ... başlayınca
[258]
çok büyük bir askeri güç
ile birlikte Bukan'ı
[259]
hemen Kerç'i (Bosporos)
kuşatmaya gönderdi
[260]
. Çünkü Anagai başka bir
Türk gücü ile birlikte o alanda kamp kurmuştu
[261]
.