Page 138 - B

Basic HTML Version

yalancı olduğunu duydum. Sana yalvarıyoruz, lütfen
bize karşı daha ılımlı ol ve öfkeni azalt, sinirli ruhunu
nezaket ile yumuşat ve elçileri koruyan kanunlara uy.
Bizler barış temsilcileri ve kutsal şeylerin nazırlarıyız.
Ayrıca, babanızın toprakları ve devletini miras
aldığınız için, onun arkadaşlarını da kabul etmeli ve
babadan kalma servet olarak görmelisiniz. Babanız
İstemi kendi iradesiyle bizim devletimizin tarafında
oldu ve Sasânîlerin dostu olmaktansa Romalıların
dostu olmayı tercih etti. Bu nedenle, babanızın
bizimle olan ilişkileri zarar görmedi ve bugüne kadar
ihlal edilmedi ve bizler de aynı dostça duyguları
koruduk. Sizin ilişkinizin de aynı derecede sıkı
olacağını biliyorum. Oldukça doğru düşünen,
kendisine yakın olanlara meyleden ve uygun olana
bağlı kalan bir adam, bazı belirsiz duygu
değişiklikleri ile adil olmayan bir biçimde
davranmaz."
Valentinus bu şekilde konuşunca, Türk-Şad şunları
söyledi: "Siz Romalılar, buraya geldiniz ve beni
büyük bir üzüntü içinde buldunuz (babam İstemi daha
yeni öldüğü için)
[252]
, aramızda ölülere ilişkin olarak