Page 135 - B

Basic HTML Version

İmparatoru ile birlikte sevinmesini istedi (çünkü
Tiberios, İmparator rütbesine yükseltilince, Türk
insanlarının liderlerine hitap etmek için oraya
gelmişti). Ayrıca güçlü bir şekilde dostluklarını ve
Zemarkhos'un buraya ilk gelişinde, İstemi ve
İmparator Justinos arasında yapılan önceki
antlaşmayı yeniden doğrulamalarını-onaylamalarını
istedi. Bu görüşme fırsatıyla İstemi, Romalıların
dostunun kendisinin de dostu ve düşmanının da
düşmanı olduğunu ve bunun kırılamaz, ihlal edilemez
bir gerçek olduğunu ilan etmiştir. Bunun üzerine
Valentinus Kağan'a hitabında, o sırada Romalılar
Sasânîler ile savaşmakta olduğu için, Türk-Şad'ın da
hemen şimdi Sasânîlere saldırması gerektiğini dile
getirdi.
Elçi bu konuşmayı yapınca, Türk-Şad şunları
söyledi: "On dil kullanan ve tüm bu dillerde yalan
söyleyen siz Romalılar değil misiniz?" Bu sözleri
söylerken on parmağını da ağzına götürdü
[247]
.
Daha sonra şu şekilde devam etti: "Şu an on
parmağım da ağzımın içinde ve siz Romalılar çok
sayıda dil kullandınız. Bazen beni, bazen de