Page 133 - B

Basic HTML Version

Valentinus'un Gök-Türklere Elçi Gönderilmesi
Fragman 19, 1
İmparator
Tiberios
hükümdarlığının
ikinci
yılında
[235]
, Sasânî hükümdarı I. Hüsrev (531-579)
ile yapılan yukarıdaki münasebetlerden hemen önce,
Romalılar Gök-Türklere başka bir elçilik heyeti
gönderdiler.
Heyetin
lideri
imparatorluk
korumalarından biri olan Valentinus idi
[236]
.
Kendisine bu görev verilince, kendisine eşlik edecek
olan mahiyeti ve buna ek olarak yüz altı Türk ile
birlikte yola çıktı. Bu sırada, farklı nedenlerden dolayı
ve yine Türklerin içindeki farklı kabileler tarafından
gönderilen Türkler, uzun bir süredir Bizans'ta
bulunmaktaydılar. Bir sefaret üzerine Bizans'a gelen
Anankhast, beraberinde bunlardan bir kısmını
getirmiş
[237]
; bazıları Eutychius ile birlikte İstanbul'a
getirilmiş; bazıları ise Valentinus'un (elçi olarak
Türklere iki kez gitmişti) kendisi ile birlikte daha
önceki bir olay üzerine İstanbul'a gelmişlerdi. Bazıları
da Herodian ve Kilikyalı Paul (Romalı elçiler) ile
birlikte gelmişti
[238]
. Tüm bu elçilerden Bizans'ta