Page 131 - B

Basic HTML Version

şunları söylemiştir...
[231]
Fragman 15, 4
...faydalı olacaktır.
Fragman 15, 5
Avarların zaferi ve General Tiberios'un
yenilgisinden sonra, bir ateşkes imzalandı ve Roma
İmparatoruna bir elçi gönderilmesine karar verildi.
Tiberios elçi ile birlikte yüksek rütbeli subay
Damianus'u da gönderdi ve İmparator, tüm olanlar
ile Avarların istekleri hakkında bilgilendirildi.
Sonunda Romalılar ile Avarlar arasında bir antlaşma
imzalandı.
Fragman 15, 6
Avarlar antlaşma yaptıktan sonra yurtlarına
dönerlerken
[232]
, yerel dilde
scamars
olarak
adlandırılan insanlar onları tuzağa düşürdüler; atlarını,
gümüşlerini ve diğer mallarını çaldılar
[233]
. Bu