Page 130 - B

Basic HTML Version

fakat savaşa ve zahmetli işlere katlanmaya istekli
olduklarını, Avarlara bunu göstermeleri gerektiğini
söyledi. Savaşma düşüncesi hâkim gelip mücadele
kaçınılmaz olunca Tiberios, Bonos'a mektup yazarak
nehir geçitlerini korumasını söyledi
[229]
.
Fragman 15, 2
Avarlar küçük gruplar halinde toplanmaya
başlayınca, generaller onlara hemen saldırmaya ve
bu şekilde Avar baskınını püskürtmeye karar
verdiler
[230]
.
Fragman 15, 3
Romalıların yenilgisinden sonra Avar generalinin
aynı zamanda Tiberios'a bir mesaj gönderdiği
söylenmektedir.
Gönderilen
haberci
şunları
söylemiştir: Size soruyorum, Avarlar ve İskitlerin
sayıları ile kıyaslandığınızda sayınızın az olmasına
rağmen, neden savaşmaya cesaret ettiniz? İskit
kabilelerini yenmenin ve fethetmenin imkânsız
olduğunu okuyabileceğiniz ve öğrenebileceğiniz