Page 129 - B

Basic HTML Version

Avar-Bizans Mücadelesi ve Yapılan Antlaşma
Fragman 15, 1
Daha önce olduğu gibi, Avarlar aynı meseleler
hakkında Romalılara yeniden bir elçi gönderdi ancak
Romalılar onları dinlemeyi reddettiler çünkü
İmparator Justinos buna eğimli değildi
[228]
.
Sonunda elçi olarak Apsikh gelince, Tiberios ve
Apsikh'in heyetleri; Avar hakanının oğullarını rehine
olarak vermesi durumunda Romalıların Avarlara
yaşayacak yer verecekleri konusunda anlaşmaya
vardılar. Tiberios bu şartları İmparatora bildirdi fakat
İmparator bunun Romalıların lehine olmayacağını
düşündü. Şayet Avar liderinin oğullarından bazılarını
rehine olarak alırsa, sadece barış yapacağını yurt
vermeyeceğini söyledi. Tiberios bunu kabul etmedi,
çünkü Avarlar arasındaki kabile liderlerinin oğullarını
alırlarsa, Kağan'ın antlaşmaları feshetmesi halinde,
rehinelerin babalarının buna karşı çıkma ihtimalinin
olduğunu ileri sürdü. Bu Tiberios'un görüşüydü, fakat
İmparator tam tersini düşünüyordu. Savaşı geciktiren
generallerine kızmıştı. Onlara mektup yazarak