Page 127 - B

Basic HTML Version

Gök-Türklerin Justinos'u Sasânîlere Karşı Kışkırtması
Romalılar ve Sasânîler arasında meydana gelen
savaşın başka birçok nedeni de vardı, fakat
Sasânîlere karşı düşmanlık beslemesi için Justinos'u
en çok cesaretlendirenler Türkler idi. Çünkü
Med'lerin topraklarına saldırarak burayı harap
etmişler ve Sasânîlere karşı yapılan savaşta
kendilerine katılması için Justinos'a bir elçi
göndermişlerdi. Justinos'dan, ortak düşmanlarını
yıkmak için kendilerine katılarak, Türklerle olan
dostluğunu göstermesini istediler. Bu sayede bir
yandan Türkler, diğer yandan da Romalıların
saldırıları ile Sasânîler yıkılacaktı. Bu umutlarla
harekete geçen Justinos, Sasânî gücünün kolaylıkla
yenileceğini
ve
hiçbir
olumsuz
durumla
karşılaşmadan savaşın sonuçlanacağını düşündü. Bu
nedenle Türklerin kendisine duyduğu dostluğu
mümkün olduğu kadar güçlendirmek için tüm
gerekenleri yaptı
[227]
.
Fragman 15, 1-6