Page 125 - B

Basic HTML Version

verilmesini çünkü Gepid krallığını yıktığını ve ayrıca
Justinianos'un her sene Hunlara (Kutrigur-Utigur)
ödediği paranın da kendisine verilmesini istemiştir.
Bunu önceki yıllarda almadıkları için, Targitius tüm
parayı toptan almak ve gelecekte de Romalıların
karara bağlanan yıllık ödemeleri yapmasını istemiştir.
Ayrıca, esir hakkı nedeniyle kendisine ait olan
Usdibad'ı da talep etmiştir. Targitius gururlanarak
başka taleplerde de bulunmuş ve İmparator hepsini
reddetmiştir
[226]
. Justinos onun sözlerini aşağılamış
ve ona bir kral gibi cevap vermiştir.
Bu konular hakkında çok sayıda resmi görüşme
yapıldıktan sonra, hiçbir sonuç elde edilemediği için,
İmparator her şeyi görüşmek ve her bir konu
hakkında bir antlaşma yapmak üzere General
Tiberios'u Avarlara göndereceğini söyleyerek
Targitius'u göndermiştir.
Fragman 12, 8
Avarların lideri önce tehditlerini tekrar etmiştir.
Gururuna ve maksadını aşan sözlerine rağmen