Page 124 - B

Basic HTML Version

Avarlar – göçebeler ve yabancılar – ile dost olmak
düşmanlarıyla dost olmaktan daha acıdır, çünkü
onların dostluğu güvenilir değildir. Ruhlarımızdan
ziyade vücutlarımızın yaralanması daha iyidir. Haydi!
yayları, atları ve büyük piyade güçlerinizi hazırlayın
Targitius. Barış bizim işimize gelmez."
İmparatorun bu oldukça güçlü sözleri ile Avar
elçileri gönderildi. İmparator zaten General Bonos'a
bir mektup göndermiş ve Bizans'ta bulunan,
kendisine bu teklifleri taşıyan adamları gönderdiği
için ağır bir şekilde eleştirmiştir. Ayrıca, Avarlar ile
aralarındaki düşmanlığın hemen patlak vereceğini
çok iyi bildiği için, Justinos generale tüm savaş
silahlarını hazırlamaya başlamasını da söylemiştir.
Bonos, İmparatordan gelen mektubu okuyunca, tüm
savaş hazırlıklarını tamamlamıştır.
Fragman 12, 7
Targitius
yeniden
İmparatorun
huzuruna
çıkarılmasını isteyerek geri gelmiş ve aynı teklifleri
yaptıktan sonra aynı cevapları almıştır. Bayan,