Page 123 - B

Basic HTML Version

suçlarına karşılık gelemez), fakat başkaları tarafından
tamamen yerle bir edilirlerken başka yöne bakmaya
karar verdiler. Şimdi durum bu şekildeyken, bizim
tebaamız olan Gepidleri elinizde tutmanız nedeniyle
şikâyet etmekte haklı olmamıza rağmen,
şikâyetlerimiz bize geri döndü. Siz Usdibad'ı talep
ediyorsunuz, fakat biz sizden Gepidlerin tüm geri
kalanını istiyoruz".
"En başından beri Romalıların misyonu sağduyuya
sahip olmayanlara sağduyuyu öğretmek ve
kendilerinin de bundan yoksun olduklarını
düşündürmemek olmuştur. Sirmium'u barbarlara
verecek miyiz? Romalılar silahlanmaktan geri
durduğu müddetçe, sadece hayatta kaldığınız için
memnun olmayacak mısınız? Sen Targitius, Kağan'ın
Tuna Nehri'ni ve sonra Hebrus'u (Meriç Nehri)
geçeceğini ve tek bir saldırı olmadan Trakya
şehirlerini alacağını söyleyeceksin. Fakat ilk önce
Romalıların gücü hareket edecek ve onun umutlarını
boşa çıkararak Avarların sahip olduğu her şeyi
yağmalayacak. Barbar kibri devam ettikçe, yakıp
yıkmaya ve talan etmeye son vermeyeceğiz. Barıştan