Page 122 - B

Basic HTML Version

kalkmışlardır, açıkça anlaşılmalıdır ki, cömertlik
gösterdiğimiz ve savaşta yüzleşmek zorunda
kaldıklarımız aynıdır. Öyleyse neden mağlup edilene
ait olanı size verelim? Fethetmek ve aynı zamanda
fethedilenlerin
parasını
başkalarına
vermek
gerçekten garip bir şeydir. Bir zamanlar akıl dışı
davranmış görünmemiz yeterli değildir. Aptallığı bir
alışkanlığa
dönüştüreceğimizi
düşünüyor
olmalısınız"
[224]
.
"Öyleyse Usdibad hakkında ne yapmalıyız? Onu
size vermek mi? Sahip olduğumuz şeyleri özellikle
devletimize zarar veren barbarlara terk edecek
kadar aptal değiliz. Atamız olan İmparator'a
geldiklerinde, Gepidleri aldı ve onlara Sirmium
civarındaki toprakları verdi
[225]
. Onlar ve
Langobardlar arasında savaş çıktığında, bizler
hakkımız olarak bize ait olana yardım ettik ve eğer
kölelik doğalarını göstermemiş ve ihanetleri ile
velinimetlerini sinirlendirmemiş olsalardı, Roma
yardımı ile Gepidler savaşı kazanabilirlerdi. Buna
karşılık onlar bize karşı affedilmez dalavereler
çevirdiler. Fakat Romalılar nankörlükleri nedeniyle