Page 121 - B

Basic HTML Version

bizim görüşlerimiz olduğu için (ve belki de sizin ve
insanlarınızın görüşleri), ona hak ettiğini vermeyecek
misiniz? Vereceğiniz şeyi teslim edeceğiniz kişi bir
yabancı veya bir düşman değildir. Ayrıca, mülkiyeti
değişmeyecektir, çünkü buraya istemeye geldiğimi
oğlunuza verdiğinizde, onun vasıtasıyla size intikal
edecektir: Sirmium şehri, İmparator Justinianos'un
Kutrigurlar ve Utigurlara verdiği yıllık ödemeler
(çünkü şu an tüm bu kabilelerin hâkimi Bayan'dır)
ayrıca Gepid olan Usdibad ve onun yandaşları
(çünkü hiç kimse onların Bayan'ın kölesi olduğunu
reddetmeyecektir)."
Targitius bunları söylemiş, İmparator da şu şekilde
cevap vermiştir: "Bana öyle geliyor ki Targitius,
buraya bir elçi olarak değil, bizim bilgimiz dışında
Avarların yöntemlerini bize ifşa etmek için geldin.
Eğer, tavsiye ettiğin gibi, Justinianos'un daha önce
Hunlara (Kutrigur-Utigur) verdiğini size verirsek –
korkudan değil merhamettendir, çünkü o (imparator)
onların kanını dökmek istemedi– bu bir jest nedeni
olacaktır. Ayrıca, bizden para aldıklarını iddia ettiğiniz
sefil Kutrigurlar ve Utigurlar bizden kaçarak veya