Page 120 - B

Basic HTML Version

Avarların lideri Bayan bir elçi gönderme ve bir
antlaşma yapmak üzere Romalılarla görüşmeye
karar verdi. Vitalian'ın kendisine altın vermesini,
kendisinin de buna mukabil ateşkes süresi boyunca
yağmacılık yapmayacağını ifade etti. Kendi
inisyatifi
[222]
ile
hareket
eden
Vitalian,
Illyricum
[223]
baş memurundan sekiz yüz
nomismata aldı ve Bayan'a verdi. Bunun üzerine
Avarların lideri, tercüman olan Vitalian ile birlikte
Targitius'u İmparator Justinianos'a göndererek,
kendisine Sirmium'u vermesini ve daha önce
Kutrigurlar ile Utigurlara yaptığı ödemeyi, bu
kabileleri kendi hâkimiyeti altına almasından dolayı
artık kendisine yapmasını söylemesini istedi. Ayrıca,
onları fethettiği için tüm Gepidlerin kendisine tabi
olduklarını ileri sürerek, aslen Gepid olan Ustibad'ı
da talep etti.
Elçiler başkente ulaşıp İmparatorun huzuruna
çıktıklarında, Targitius şunları söyledi: "İmparator,
oğlunuz tarafından verilen bir görev için buradayım.
Siz hükümdarımız Bayan'ın gerçek babasısınız.
Oğlunuzun hakkını ona vererek oğlunuza duyduğunuz