Page 118 - B

Basic HTML Version

bu yerden çekilirsem, ittifak halinde beni izleyen
kabileler önünde utanç verici ve onursuz bir duruma
düşerim. Bu saldırıyı hiçbir amacım ve menfaatim
olmadan yapmış gibi görünmememi sağlamak için,
bana bazı küçük hediyeler gönderin. Çünkü İskitya'yı
geçerken hiçbir şey almadım ve burayı da herhangi
bir kazanç sağlamadan terk etmem benim için
imkânsızdır."
Bu teklif Bonos ve şehrin başpiskoposu da dâhil
yanında bulunanlara mantıklı geldi. Çünkü Bayan
gümüş bir tabak, az miktarda altın ve bir İskitli
tuniğinden fazlasını almak istemedi
[218]
. Fakat
Bonos ve danışmanları kişisel bir girişimde
bulunmaktan ve İmparatorun muvafakati olmaksızın
herhangi bir şey yapmaktan korktular. Bu nedenle
Bayan'a şu şekilde cevap verdiler: "Şu an korkunç
ve katı bir İmparatorumuz var ve onun izni olmadan,
dikkatinden kaçacak olsa bile, herhangi bir şey
yapmaya cesaret edemiyoruz. Ayrıca, şu an bir
seferde olduğumuz için, yanımızda hiç para yok
sadece giydiğimiz askeri pelerinler ve silahlarımız
var. Düşün, ey Kağan, Avarların liderine yanımızda