Page 116 - B

Basic HTML Version

yaralandığını bilmediklerini söyleyerek generalin
düşman önüne çıkmasına izin vermedi; eğer bunu
bilselerdi, onun öldüğünü düşünmesinler diye
saklanmaması gerekecekti. Bonos değil de diğerleri
barış konusunu görüşmek üzere geldiklerinde,
Avarlar generalin öldüğünden şüphelendiler ve onu
toplantıda görmek istediklerini söylediler. Bunun
üzerine Theodoros akıllı bir biçimde daha iyi bir yol
buldu, generalin daha fazla saklanmaması
gerektiğini ve Avarların göreceği şekilde şehrin
önüne çıkmasının uygun olacağını söyledi. Yarayı bir
ilaç ile teskin ederek generali gönderdi.
Bonos şehrin önüne gitti, Avarlara yaklaşarak
kendisini onlara gösterdi ve elçiler şu mesajı ilettiler:
"Avarların hâkimi size şunları söylememizi emretti:
"Savaşın başlamasından ötürü sadece bizi
suçlamayın. Buna siz neden oldunuz. Bir sürü
mücadeleye ve zorluğa katlanarak ve uzaklarda
dolaşarak, bu bölgeyi güç bela aldım ve siz zorla onu
benden aldınız. Ayrıca, fetih hakkı ile benim olan
Usdibad'ı
[217]
da benden aldınız. Ayrıca,
İmparatorunuz bir değil iki değil, sürekli kötü