Page 115 - B

Basic HTML Version

vurdu. İmparator Justinos bu iki adamı bazı
meseleleri görüşmek üzere Bayan'a göndermişti.
Bayan bu adamları elçilerin herkesçe kabul görmüş
haklarını ve hukukunu çiğneyerek hapsetti
[216]
.
Fragman 12, 5
Surlar üzerinden saldırı yapıldıktan sonra, Bayan
barış konusunu görüşmek üzere elçiler gönderdi.
Sirmium'da yaşayanlardan bazıları düşmanı
gözetlemek için, her zamanki gibi hamamın çatısına
yerleştirilmişti. Görüş alanı dışında durarak herhangi
bir Avar taarruzunu beklerken ve gözetlerken, Avar
ulaklarının yaklaştıklarını fark ettiler. Aradaki mesafe
yüzünden yanılgıya düştükleri ve net bir şekilde
göremedikleri için, bunları Avar güçleri sandılar ve
hemen harekete geçerek haber verdiler. Bonos bu
konuda tedirgindi ve daha net bir rapor almak için
özen gösterdi. Bunların sadece birkaç Avar
olduklarını ve bir mesaj iletmek istediklerini
öğrenince, onlarla müzakerede bulunmak üzere
adamlarını surların dışına gönderdi. [Bonos] hâlâ
aldığı yaradan dolayı büyük acı çekiyordu ve Doktor