Page 114 - B

Basic HTML Version

Avarların Sirmium (Sremska-Mitrovica/Sırbistan)
Kuşatması
Fragman 12, 3
Savaşın başlangıcında, Avarlar uyumsuz sesler
karmaşası çıkarmayı ve yaygara çıkararak davullarını
çalmayı, bu tür bir gürültü ile Romalıları
sersemletmeyi ve korkutmayı planladılar.
Bonos
bunu önceden öğrenince, ilerleyen zamanlarda
askerlerine açıkladı ve bu sayede aniden çıkan
gürültüden korkmadılar. Fakat onları neyin
beklediğini düşünmek, beklentileri doğrultusunda
nelerin olacağına aşina olmalarını sağladı.
Davulların sesini duyunca, onlar da karşılık olarak
kalkanlarına vurdular, savaş narası attılar, zafer
şarkısı söylediler ve ahşaptan yapılmış su
mataralarına vurdular.
Fragman 12, 4
Avarların lideri Bayan, Sirmium'u kuşatmaya