Page 112 - B

Basic HTML Version

kabul eder gibi göründü. Böylelikle anlaşmaya varıldı
ve Gepidlerle savaşmak için hazırlıklara başlandı.
Cunimund
'un bunu öğrenince, korkuyla İmparator
Justinos'a yeniden elçiler gönderdiği ve önceden
olduğu gibi kendisine yardım etmesi için yalvardığı
söylenmektedir. Bunu yapmak için önceden yemin
etmiş olması ve sözlerini tutmaması nedeniyle hiç
vicdan azabı duymaksızın, yeniden
Sirmium
ve
Drave
Nehri'nin güneyindeki toprakları vereceğini
söyledi
[215]
.
İmparator
Justinos
geçmiş
deneyimlerinden Cunimund'un güvenilir bir insan
olmadığını çok iyi biliyordu. Antlaşmayı bozacağını
düşünmedi
ama
Gepid
Kralı'nın
ricasını
sürüncemede bıraktı. Roma güçlerinin dağıldığını,
ancak mümkün olan en kısa sürede güçleri bir araya
getireceğini ve kendisine göndereceğini söyledi.
Ben de Cunimund hakkında bu bilgiyi duydum
fakat inanmadım. Antlaşmayı bozan biri için ricasını
tekrarlamak utanmazlık olurdu. Bu sırada
Langobardların da Justinos'a bir elçi gönderdiği ve
Romalılara karşı keyfi hareketleri nedeniyle şiddetli