Page 111 - B

Basic HTML Version

Kısaca, komşu bölgelerden işe başlayacakları için,
hiç çaba göstermeden Romalıların topraklarını
yağmalayabilecekler ve Bizans'a girebileceklerdi.
Langobardların elçileri Romalılara karşı savaş
açmanın Avarların lehine olacağını beyan ettiler. Aksi
takdirde, ilk Romalılar harekete geçecek ve dünyanın
neresinde olurlarsa olsunlar Avarların gücünü yerle
bir etmek için her yolu kullanacaklardı.
Fragman 12, 2
Bayan, Langobardların elçilerini kabul edince,
onlarla ittifak kurmanın kendisi için oldukça avantajlı
olacağını biliyordu fakat daha fazla kazançlı çıkmak
istediği için elçileri oyalamaya karar verdi. Böylelikle
önce kendilerine katılamayacağını, sonra aslında
katılabileceğini fakat isteksiz olduğunu ileri sürdü.
Kısaca elçi olarak kendisinden ricada bulunanlara
karşı her türlü hileyi kullandıktan sonra, gönülsüz bir
şekilde ve sadece Avarların Langobardların sahip
olduğu hayvanların hemen onda birini almaları
gerektiğini ve eğer üstün gelirlerse, ganimetin