Page 110 - B

Basic HTML Version

Avar-Langobard İttifakının Gepidlere Saldırması
Fragman 12, 1
Langobardların
[212]
kralı
Alboin
[213]
(530-
572)
, Gepidlerin Kralı
Cunimund'a (öl.567)
duyduğu öfkeyi bir kenara bırakmayarak, Gepidlerin
gücünü yerle bir etmek için her yolu kullanmayı
düşünüyordu
[214]
. Bu nedenle bir ittifak yapmaya
davet etmek üzere Bayan'a elçiler gönderdi. Elçiler
gelince, Avarların en büyük düşmanı Romalıların
Gepidler ile ittifak kurduklarından beri, Gepidlerin
ellerinde haksızlığa uğrayanları göz ardı etmemesini
istediler. Ayrıca Bayan Kağan'a Avarlara karşı
oldukça düşmanca olan, amcası Justinianos'un uzun
süre önce Avarlar ile de yaptığı anlaşmayı fesheden
ve onları olağan ödemelerinden yoksun bırakan bir
İmparator olan Justinos'a karşı savaşıldığı gibi
Gepidler ile de savaşmasını söylediler. Eğer
Langobardlara katılırlarsa, mağlup edilemez
olacaklarını ve Gepidleri ortadan kaldırdıkları zaman,
birlikte onların zenginlikleri ve topraklarının hâkimi
olacaklarını eklediler. Ayrıca, bu başarıya