Page 108 - B

Basic HTML Version

Avar-Frank Mücadelesi
Avarlar ve
Franklar
bir anlaşma yapıp barışı
onaylayınca Bayan, Frankların lideri
Sigebert'e
[210]
(535-575)
, ordusunun açlıktan kıvrandığını ve
Sigebert'in ülkenin kralı ve bir yerlisi olarak, müttefiki
olan ordunun kötü durumunu göz ardı etmemesi
gerektiğini söyledi. Eğer Avar ordusuna erzak
verirse bu sayede ordunun gücünü yeniden
kazanacağını,
orada
üç
günden
fazla
kalmayacaklarını ve daha sonra ayrılacaklarını
söyledi. Bu mesaj Sigebert'e gönderilince, Avarlara
hemen buğday unu, sebzeler, koyun ve sığır
gönderdi
[211]
.
Fragman 12, 1-2