Page 107 - B

Basic HTML Version

Dareine (Dar-ı Alan)
adlı yolu kullanarak dolambaçlı
yoldan gitmeleri onlar için iyi olacaktı. Zemarkhos
bunu öğrenince, ipek taşıyan on hamal gönderdi,
çünkü Sasânîlerin ipeğin önceden gönderildiğini ve
yolda ilk olarak onların yolculuk edeceğini
düşünmelerini istiyordu, bu sayede onun bir sonraki
gün ortaya çıkacağını düşüneceklerdi. Hamallar yola
çıkınca, Zemarkhos Sasânîlerin arkada sol tarafta
pusuda bekledikleri düşünülen Miusimia'dan ayrıldı
ve Dareine'den geçerek
Apsilii
topraklarına doğru
yola çıktı. Zemarkhos
Rogatorium'a
[206]
ulaştı,
daha sonra Karadeniz'e geldi ve burada
Phasis
[207]
Nehrine
giden gemiye, oradan da
Trabzon'a giden gemiye bindi
[208]
. Halkın kullandığı
yolu kullanarak Bizans'a geldi, İmparatorun huzuruna
çıktı ve ona her şeyi anlattı. Zemarkhos'un Gök-
Türklere yaptığı yolculuk ve dönüşü bu şekilde sona
erdi
[209]
.
Fragman 11