Page 106 - B

Basic HTML Version

bu büyük su birikintisini geçtikten sonra Kophen
nehrinin boşaldığı göllere ulaştılar. Buradan,
gerçekten Sasânîlerin kendileri için pusuda bekleyip
beklemediklerini görmek için gözcüler gönderdiler.
Gözcüler tüm alanı taradılar ve hiç kimseyi
görmediklerini bildirdiler. Buna rağmen, büyük bir
endişe içerisinde
Alan
'ların topraklarına doğru
ilerlediler, çünkü
Oromuskhi
kabilesinden çok
korkuyorlardı
[202]
.
Fragman 10, 5
Alanların topraklarına geldikten sonra ve
yanlarındaki Türkler ile birlikte hükümdarları
Sarosius'un huzuruna çıkarılmak istendiklerinde
hükümdar,
Zemarkhos
ve
arkadaşlarını
memnuniyetle kabul etti fakat silahları alınana kadar
Türk elçileri kabul etmeyi reddetti
[203]
. Zemarkhos
bu meselede hakem oldu ve bu konu hakkında üç
gün tartıştılar. Sonunda, Türkler Sarosius'un istediği
gibi, silahlarını bırakarak, huzuruna çıktılar. Sarosius
Zemarkhos ve arkadaşlarına,
Miusimia
'ların
[204]
topraklarından geçmemelerini tavsiye etti çünkü