Page 105 - B

Basic HTML Version

haricinde hiç kimseye rıza göstermedi. Romalılar
Oekh Nehri'nden
onu aldılar ve uzun bir mesafe kat
ettikten sonra bu büyük, geniş göle geldiler
[196]
.
Zemarkhos burada üç gün dinlendi ve
George
adında birini, İmparatoru Türklerin ülkesinden geri
döndükleri konusunda bilgilendirmek üzere bir
mektupla gönderdi.
George, on iki Türk ile birlikte, suyun olmadığı ve
tamamen çöl halinde fakat daha kısa olan bir yoldan
Bizans'a doğru yola çıktı. Zemarkhos on iki gün
boyunca kumlu sahilde yolculuk etti ve bazı zor savaş
alanlarından
[197]
kaçmayı başararak
Ikh (Emba)
Nehrine
, oradan
Daikh
'e (Ural) ve sonra diğer bazı
gölleri
[198]
de geçerek
Attila
'ya (Volga) geldi. Daha
sonra
Ugur
'lara
[199]
geldiler ve orada kendilerine
Kophen
[200]
(Kuma?) Nehri
yakınlarında ormanlık
bir alanda, kendilerini esir almak üzere dört bin
Sasânînin pusuda beklediği söylendi. Bu nedenle,
orada İstemi'nin hâkimiyetini
[201]
koruyan Ugur'ların
lideri, tulumları su ile doldurarak Zemarkhos ve
arkadaşlarına verdi, bu sayede çölü geçerken