Page 104 - B

Basic HTML Version

idi
[194]
. Böylelikle İstemi tarafından, vefat eden
Maniakh'ın oğlu ile birlikte Romalılara elçi olarak
gönderildi. Oldukça genç bir delikanlı olduğu için,
kendisine babasının unvanı verildi ve Tarkhan
Tagma'dan hemen sonraki rütbeyi aldı. Bana göre
bu çocuk babasının unvanını aldı çünkü Maniakh,
İstemi'ye karşı oldukça arkadaşça ve sadık idi.
İstemi, Zemarkhos ve arkadaşlarını gönderdikten
sonra, daha önce kendilerine beklemeleri söylenen
yere gönderilen Romalılar ile Zemarkhos burada
buluştular. Bu birleşmenin ardından eve dönüş
yolculuklarına başladılar ve ilk
Kholiatai
[195]
şehrini
terk ederek kaleler boyunca yolculuk ettiler.
Fragman 10, 4
Roma elçilerinin geldiği ve bir Türk elçi ile birlikte
Bizans'a döndükleri haberi, Türk topraklarından
yakınlardaki kabilelere kadar yayılınca bu kabilelerin
lideri İstemi'ye, kendi insanlarından bazılarının Roma
İmparatorluğunu görmeleri için gönderilmesine izin
verilmesini istedi. İstemi bunu kabul etti fakat diğer