Page 103 - B

Basic HTML Version

büyükelçilerini kendisiyle birlikte akşam yemeği
yemeye davet etti.
Elçiler yemeğe icabet ettiklerinde İstemi, Romalı
elçilik heyetine büyük bir saygı ile davrandı ve şerefli
divan üzerine oturmalarını istedi. Ayrıca Sasânîler
hakkında şikâyetlerde bulunarak, onların ellerinde
haksızlığa uğradığını ve bu nedenle onlara karşı
savaşa gittiğini söyledi. İstemi hiddetli bir biçimde
suçlamalarda bulunurken, Sasânî elçisi bu tür
ortamlarda hâkim gelen susma geleneğini bozdu ve
hızlı bir şekilde karşı çıkarak İstemi'nin suçlamalarını
cesur bir biçimde yalanladı. Orada bulunanlar, elçinin
geleneği terk edip ölçüsüz ifadelerde bulunmasını ve
öfkesinin ölçüsüzlüğünü görünce şaşkına döndüler.
Sasânî elçileri bu şartlar altında Gök-Türk ülkesinden
ayrıldılar ve bunun üzerine İstemi, Sasânîlere
saldırmak için hazırlıklara başladı
[193]
.
Bu olaydan sonra Zemarkhos ve arkadaşlarını
çağırdı, Romalılara yönelik dostluğu yeniden teyit etti
ve onları evlerine gönderdi. İlk elçi Maniakh öldüğü
için onlarla birlikte başka bir elçi gönderdi.