Page 102 - B

Basic HTML Version

Bir sonraki gün, içinde yaldızlı ahşap sütunlar ve
dört altın tavus kuşu ile desteklenmiş, ayrıca
dövülmüş altından yapılmış bir divanı olan başka bir
yapıya geldiler. Bu yapının önündeki geniş bir alan
üzerinde, çok sayıda gümüş nesneler, tabaklar,
kâseler ve yine çok sayıda hayvan heykelleri, gümüş
heykeller ve hiçbir şekilde bizim yaptıklarımızdan
daha bayağı olmayan, yani Gök-Türk kağanının
zenginliğini gösteren nesneleri taşıyan yük arabaları
çekiliyordu
[189]
. Zemarkhos ve arkadaşları orada
beklerken İstemi, Sasânîler üzerine yürüdüğü sırada
Zemarkhos'un yirmi izleyici ve katılımcı ile birlikte
kendisine katılmasını ve diğer Romalıların
Zemarkhos'un
dönüşünü
beklemek
üzere
Kholiatai
'ya
[190]
dönmesi gerektiğine karar verdi.
[İstemi]...onları hediyelerle onurlandırdıktan sonra
gönderdi.
Zemarkhos'a,
Kherkhir
[191]
olarak
adlandırılan topluluktan elde edilen bir savaş esirini
yani bir kadın köleyi sundu ve Zemarkhos
Sasânîlerle savaşmak üzere yola çıktı.
İlerlerken
Talas
[192]
olarak adlandırılan bir yerde
kamp kurduklarında, Sasânîlerden gelen bir elçi