Page 101 - B

Basic HTML Version

bizim hakkımızda böyle düşünün". Zemarkhos tam
olarak bunları söylemiş ve İstemi de aynı sözlerle
karşılık vermiştir.
Daha sonra şölenlere başladılar ve günün geri
kalan kısmını aynı çadır içerisinde eğlenerek
geçirdiler. Çadır çeşitli renklerde, hüner olmaksızın
boyanmış ipek perdelerle donatılmıştı. Bizim gibi
üzümden çıkarılan şarap içmediler, çünkü toprakları
üzüm şarabını desteklemiyordu ve bitki türleri
bölgelerinin yerli ürünü değildi. Başka bir tür olan tatlı
bozkırlı şarabı içtiler
[186]
. Daha sonra herkes
kalacağı yere çekildi.
Ertesi gün benzer şekilde çok renkli ipek
perdelerle dekore edilmiş başka bir
kulübede
[187]
buluştular. Kulübenin içinde farklı şekillerde heykeller
vardı
[188]
. İstemi tamamen altından yapılmış bir
divanın üzerine oturdu. Yapının ortasında altın
semaverler, su serpme araçları ve altın testiler vardı.
Tekrar şölenlere başladılar ve içme (eğlenme)
sırasında gerekli olan şeyleri söyleyip dinledikten
sonra oradan ayrıldılar.