Page 100 - B

Basic HTML Version

Tüm bunlar bu şekilde gerçekleşirken,
Ektag
(Akdağ)
, veya Grekçede
"Golden Mountain (Altın
Dağ)"
olarak adlandırılan dağda
[185]
Kağan'ın
nerede olduğunu göstermek için tayin edilen kişilerle
birlikte yolculuklarına devam ettiler. Zemarkhos ve
arkadaşları İstemi'nin o sırada bulunduğu yere –
sözde "Altın Dağ'ın" bir vadisi – ulaştıktan sonra,
çağırıldılar ve hemen İstemi'nin huzuruna çıkarıldılar.
İstemi bir çadırın içindeydi ve gerektiğinde bir at
tarafından çekilebilecek, iki tekerlekli altın bir taht
üzerinde oturuyordu. Zemarkhos ve arkadaşları
Kağanı selamladılar, adet olduğu üzere ona
hediyelerini sundular ve hediyeler görevliler
tarafından alındı.
Daha sonra Zemarkhos şunları söyledi: "Birçok
insanın hâkimi, büyük İmparatorumuz benim
aracılığımla size şunları söylemektedir, "Dostumuz
olan ve Roma devletine karşı lütuf gösteren sizlerin,
talihiniz iyi gitsin ve başarı sizinle olsun. Her zaman
düşmanlarınızı istila edip onları yağmalayabilesiniz.
Arkadaşlık kurallarına zarar veren kıskançlığa sahip
olursak, bizden uzak durun. Türk kabileleri ve Gök-