Page 10 - B

Basic HTML Version

İslamiyet Öncesi Türk tarihi üzerine araştırmalarda
bulunan ilim adamları, bu sahanın kaynaklarının
neredeyse tamamına yakınının yabancı dillerde
yazıldığını takdir etmişlerdir. Farklı kıtalarda etkili
siyasi teşekküller meydana getiren Türklerin tarihini
yazmak için pek çok kaynak diline hâkim olmak
gerekir. Rahmetli Z. Velidi TOGAN Türk tarihi ile ilgili
akademik çalışmalar yapacak olanların mutlaka yedi
dil bilmeleri gerektiğini ifade etmiş ve bu dilleri şu
şekilde sıralamıştır: Çince, Arapça, Farsça, Rusça,
Almanca, İngilizce ve Fransızca. Görüldüğü gibi
günümüz şartlarında bu dillerin hepsini bilmek
oldukça güçtür.
Bizde bu çalışmalara bir katkı olması, Bizans
Kaynaklarında tarihimizle ilgili bilgilerden istifade
edilebilmesi
amacıyla
bunları
Türkçemize
kazandırmayı hedefledik. Kullandığımız eserlerin aslı
Grekçedir. Bu kaynaklardaki tarihimizle ilgili bilgiler
şimdiye kadar orijinal dilinden henüz tercüme
edilmiş değiller. Elbette tercümenin tercümesinde
hatalar veya anlam kaymaları olabilir. Fakat ne